Ett effektivt samarbete

En nyckel till god arbetsmiljö och effektiv produktion är att alla är överens ekonomiskt.

BYGGPROCESSEN

ARBETSSÄTT

Varför välja modul

Häggmarks Byggmodul

På Häggmarks Byggmodul bygger och levererar vi moduler till bostäder, kontor och skolor. Vi ser möjligheter i alla projekt och det enda som begränsar oss är bredd och längd på en modul. Vi bygger alla typer av lägenheter i olika storlek och utförande. En eller flera moduler skapar en lägenhet, ett kontor eller en lektionssal. Vi är en leverantör med lång erfarenhet av att tillverka prefabricerade byggkomponenter som sedan hösten 2018 utvecklas vidare tack vare vår produktionslokal i Sunne.

Häggmarks Byggmodul bygger lägenheter, kontor eller skolor färdiga inomhus på ett kontrollerat och kvalitetssäkrat sätt. Vi skapar fördelar med vårt arbetssätt genom närheten till alla maskiner och hjälpmedel vilket ger en effektiv produktionslinje. Vi kan arbeta inomhus med bättre arbetsmiljö för personal och material där det är enklare att justera och förbättra byggprocessen kontinuerligt. Genom att producera med en produktionslinje och med trästomme blir processen snabbare vilket sedan följer med till montage där arbetet blir effektivare. Genom att bygga moduler med trästomme bidrar vi till ett hållbart byggande och följer utvecklingen som går mot allt mer träbyggnadsstrategi.

PROCESSEN

OM OSS

KONTAKTA

Besöksadress

Holmby 23

686 93 Sunne

Värmlands Län

TELEFON 0565 – 178 90

MAIL info@haggmark.se