GDPR Integritetspolicy

Bäste Kund/Leverantör

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register.

  • Namn

  • Företag

  • Företagets adress

  • Telefon

  • Mobil

  • E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter.

Med vänlig hälsning, 
Benny Olsson, AB HÄGGMARK & SÖNER

Processen

Om oss

kontakta

Besöksadress

Holmby 23

686 93 Sunne

Värmlands Län

TELEFON 0565 – 178 90

MAIL info@haggmark.se