Arbetssätt

Om Häggmarks

Se våra senaste projekt

Häggmarks Nyheter

Mitab

Tillbyggnad av industri och kontor. Totalyta 850 m2. Byggstart under vintern 2018–19 och beställare är Munkfors Industriteknik AB.

Swedev

Tillbyggnad av industrilokal i Munkfors. Totalyta 870 m2. Prefab väggelement i trä och fasad av plåt. Färdigställande under våren 2019 och beställare är Swedev AB.

Kv. Bottenstocken

Nyproduktion av 75 stycken lägenheter i Gröndal, Stockholm. Tre hus i fem våningar där plan 5 är teknikrum. Husen byggs i prefabricerade byggkomponenter på plan 1 samt med moduler på plan 2–5. Modulerna levereras av Häggmarks Byggmodul. Beställare är Stockholmshem AB och projektet beräknas färdigställas under hösten 2019.

Arbetsätt

PROJEKT

KONTAKT

Besöksadress

Brunnsvägen 1

686 95 Västra Ämtervik
Värmlands län

TELEFON 0565 – 178 90

info@haggmark.se