Tillbyggnad av produktionslokal och lager. Totalyta 265 m2. Byggstart under hösten 2019 och beställare är LR Tryck i Sunne AB.