Mitab

Tillbyggnad av industri och kontor. Totalyta 850 m2. Byggstart under vintern 2018–19 och beställare är Munkfors Industriteknik AB.

Swedev

Tillbyggnad av industrilokal i Munkfors. Totalyta 870 m2. Prefab väggelement i trä och fasad av plåt. Färdigställande under våren 2019 och beställare är Swedev AB.

Kv. Bottenstocken

Nyproduktion av 75 stycken lägenheter i Gröndal, Stockholm. Tre hus i fem våningar där plan 5 är teknikrum. Husen byggs i prefabricerade byggkomponenter på plan 1 samt med moduler på plan 2–5. Modulerna levereras av Häggmarks Byggmodul. Beställare är Stockholmshem AB och projektet beräknas färdigställas under hösten 2019.

Arbetsätt

PROJEKT

KONTAKT

Besöksadress

Brunnsvägen 1

686 95 Västra Ämtervik
Värmlands län

TELEFON 0565 – 178 90

MAIL info@haggmark.se