HÄGGMARKS BYGGMODUL
HÄGGMARKS BYGGMODUL

Häggmarks är ett byggföretag med bred kompetens och lång erfarenhet där vi projekterar och bygger med stort kundfokus och mot gemensamma mål. Vi bygger det mesta och tar ansvar för hela byggprocessen som totalentreprenör i projekt inom skola, bostäder, industri och handel. Häggmarks är ett byggföretag som genom engagerade och kompetenta medarbetare tar sig an uppgiften med att bygga både stora och mindre projekt med hög kvalité.  Med utgångspunkt i Västra Ämtervik och Sunne i mitten av Värmland ser vi på Häggmarks hela Mellansverige som vårt verksamhetsområde och med målsättningen att utveckla och förnya företaget in i framtiden.

En del av utvecklingen var bygget av en modulfabrik under 2018. Produktionslokalen med tillhörande kontorsdel hittar ni norr om Sunne en knapp kilometer från E45: an. Produktionslokalen är uppdelad i två sektioner där första delen är en tillverkningsyta för golv, vägg och tak på totalt 2 100 m2. Den andra sektionen består av montagelinan där modulerna färdigställs med inredning, beklädnader och installationer på en totalyta av 2 400 m2. Produktionen inleddes i september och de allra första modulerna kunde gå genom portarna några veckor senare. Första projektet blev tre stycken lägenhetshus i fyra plan som under vintern och våren 2019 monterades i Gröndal. Beställare var Stockholmshem AB och totalt byggdes 75 stycken lägenheter fördelat på ettor och tvåor.

Historia

Häggmarks Snickerifabrik startades upp redan 1948 och ombildades till aktiebolaget AB Häggmark & Söner 1965. Verksamheten utvecklades från att ha varit ett renodlat snickeri till ett marknadsledande byggföretag inom prefabricerade byggkomponenter med montage där största andelen projekt utfördes i Stockholmsområdet. Vid en rekonstruktion 1992 köptes företaget av tre anställda där idag Benny Olsson finns kvar som ensam ägare och som företagets VD. 2017 bildades så Häggmarks Byggmodul AB som en del av utvecklingen in i framtiden. Under 2017 inleddes sen byggandet av en ny produktionslokal i Sunne. Sommaren 2019 stod byggnaden färdig och produktionen inleddes med ett projekt där 75 studentlägenheter skulle produceras.

Benny Olsson

Ägare

Dela sidan