Häggmarks historia

Häggmarks Snickerifabrik startades upp redan 1948 och ombildades till aktiebolaget AB Häggmark & Söner 1965. Verksamheten utvecklades från att ha varit ett renodlat snickeri till ett marknadsledande byggföretag inom prefabricerade byggkomponenter med montage där största andelen projekt utfördes i Stockholmsområdet.