VÅRT ARBETSSÄTT
VÅRT ARBETSSÄTT
VÅRT ARBETSSÄTT

På Häggmarks vet vi att kundframgång och kundnöjdhet är vårt företags framgångsfaktor. Vi ser möjligheter i varje enskilt projekt, stora och små, där vi tillsammans med er som kund hittar kostnadseffektivitet och ett positivt arbetsklimat. Genom en välarbetad projekteringsfas kartlägger samt säkerställer vi kunders och verksamheters behov för en optimal slutprodukt. I produktionen är vår ambition att vi med öppenhet skapar förtroende oavsett samarbetsform och typ av projekt.

Entreprenad

Häggmarks har en bredd i verksamheten som gör oss starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Inget projekt är det andra likt och vi gillar de utmaningar som finns i såväl stora som små där vi kan utnyttja vår organisations kompetens. Kundens erfarenheter av byggnation och drift är en viktig del och med gemensamma mål ser vi till att skapa den optimala samarbetsformen vilket ger entreprenaden en lyckad slutprodukt. 

Häggmarks uppgift i en totalentreprenad är att säkerställa projektets gemensamma mål och skapa goda relationer och en bra arbetsmiljö mellan samtliga aktörer. Vi ansvarar för projektering, produktion samt samordning med våra underentreprenörer och samarbetspartners.

Byggservice

Häggmarks utför kvalificerade renoveringsarbeten och håller i hela byggprocessen där allt handlar om att vara flexibel och effektiv. Vår kompetens och erfarenhet passar alla typer av servicearbeten som efterfrågas av fastighetsägare, kommuner, företag samt privatpersoner. Vår målsättning är att våra kunder ska vara återkommande där vi har en tydlig dialog om kostnader, tider och material. 

Häggmarks erbjuder byggservice gällande underhåll, anpassningar samt om- och tillbyggnader. Vi arbetar med ett positivt tänkande i alla led och vi ska leverera hög kvalitet till nöjda kunder. Våra skickliga medarbetare tar sig an uppgiften på ett ansvarsfullt sätt och våra kunder ska känna sig trygga i vårt samarbete.

Prefab

Häggmarks har lång erfarenhet av prefabricerade byggkomponenter som tillverkas i våra egna lokaler i Västra Ämtervik. Vi tillverkar alla typer av väggar, bjälklag och tak med träkonstruktion. Vi erbjuder helt kompletta ytterväggar med fasad, fönster och plåtarbeten efter kundens behov och önskemål. 

Vi levererar prefabricerade byggkomponenter som en helhet i vår egen totalentreprenad vid nyproduktion eller som en del av en annan byggentreprenörs produktion. Vi levererar givetvis på uppdrag där beställaren tillhandahåller konstruktion och vi fungerar som produktionsenhet. Vi erbjuder att ta hand om komplett montage med egna montörer eller tillhandahåller montagestöd efter kundens önskemål och behov.

För kunderna innebär prefabricerade byggkomponenter ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på mycket kort tid kan vädersäkras. Produktionen sker inomhus under kontrollerade former med hög kvalitet och god arbetsmiljö. Prefabricerade byggkomponenter i trä fungerar utmärkt till de flesta typer av byggnader och är en viktig del när det gäller framtidens byggande vilket vi vill vara med och bidra till. Tekniken är ett bra sätt att effektivisera byggprocessen och skapar fördelar i kvalitet, miljöpåverkan och kostnadseffektivitet

2018 togs nästa steg i utvecklingen när företagets ledning genomförde byggandet av en helt ny fabrik för tillverkning av moduler i Sunne. I september 2018 inleddes produktionen och ni hittar mer kring Häggmarks Byggmodul på bolagets egna hemsida.

Dela sidan