Byggservice

Häggmarks utför kvalificerade renoveringsarbeten och håller i hela byggprocessen där allt handlar om att vara flexibel och effektiv. Vår kompetens och erfarenhet passar alla typer av servicearbeten som efterfrågas av fastighetsägare, kommuner, företag samt privatpersoner. Vår målsättning är att våra kunder ska vara återkommande där vi har en tydlig dialog om kostnader, tider och material. 

Häggmarks erbjuder byggservice gällande underhåll, anpassningar samt om- och tillbyggnader. Vi arbetar med ett positivt tänkande i alla led och vi ska leverera hög kvalitet till nöjda kunder. Våra skickliga medarbetare tar sig an uppgiften på ett ansvarsfullt sätt och våra kunder ska känna sig trygga i vårt samarbete.