Modulhus

På Häggmarks vet vi att kundframgång och kundnöjdhet är vårt företags framgångsfaktor. Vi ser möjligheter i varje enskilt projekt, stora och små, där vi tillsammans med er som kund hittar kostnadseffektivitet och ett positivt arbetsklimat. Genom en välarbetad projekteringsfas kartlägger samt säkerställer vi kunders och verksamheters behov för en optimal slutprodukt. Häggmarks Byggmodul ger oss möjligheten att genom industriellt byggande få fram ett snabbare och mer kontrollerat sätt att bygga jämfört med tidigare traditionella arbetsmetoder.

Industriellt byggande innebär krav och utmaningar på oss för att kunna behålla den flexibilitet som efterfrågas när en byggnad ska utformas och uppföras. Vår långa tradition och erfarenhet av att bygga olika typer av byggnader ser vi som vår styrka även i utvecklingen kring modulbyggandet. Att i tidiga skeden få samarbeta med er som kund ökar möjligheterna till en snabbare process, högre kvalitet och ett mer kostnadseffektivt projekt. Att slutprodukten ska vara optimal är den givna utgångspunkten i alla led.

Att bygga med moduler av träkonstruktion genom industriellt byggande ger flera fördelar och positiva effekter. Att bygga inomhus ger minimerat antal risker för fukt och öppnar goda möjligheter för en ännu mer miljövänlig byggprocess. Vi anpassar utförandet till de kravnivåer på miljöbyggnad som efterfrågas utifrån våra standardiserade lösningar. Modulbyggnader skapar stora möjligheter för tillfälliga byggnader som klarar en flytt efter en viss tid. Möjligheten för flytt kan i projekteringsfasen vara en viktig del av byggnaden utformning. Begränsningarna för modulbyggande blir mindre hela tiden och att se möjligheterna i att leva upp till kundens efterfrågan är vår största drivkraft.

Häggmarks Byggmodul producerar moduler till alla typer av byggnader och projekt. Vi ser fram mot er kontakt kring den typ av byggnad och vilka möjligheter som finns i just ert projekt. Projekteringen omfattar alla myndigheters krav på energiberäkningar, brandskydd, ljudkrav, hållbarhet och tillgänglighet. Vi levererar modulerna som monteras och färdigställs i en totalentreprenad av AB Häggmark & Söner. Modulbyggnader fungerar utmärkt vid så många tillfällen och Häggmarks Byggmodul levererar givetvis även moduler som kunden eller annan byggentreprenör monterar själva med egna montörer.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion där det ena kan ge det andra och vi skapar möjligheter tillsammans på ett kreativt sätt.