Entreprenad

Häggmarks har en bredd i verksamheten som gör oss starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Inget projekt är det andra likt och vi gillar de utmaningar som finns i såväl stora som små där vi kan utnyttja vår organisations kompetens. Kundens erfarenheter av byggnation och drift är en viktig del och med gemensamma mål ser vi till att skapa den optimala samarbetsformen vilket ger entreprenaden en lyckad slutprodukt.

Häggmarks uppgift i en totalentreprenad är att säkerställa projektets gemensamma mål och skapa goda relationer och en bra arbetsmiljö mellan samtliga aktörer. Vi ansvarar för projektering, produktion samt samordning med våra underentreprenörer och samarbetspartners.